تسهیم هزینه

تشریح روش های تسهیم هزینه در سامانه مدیر ابری ساختمان

تسهیم هزینه ها یکی از دغدغه های مدیریت ساختمان است. متاسفانه، به دلیل عدم وجود ساز و کار مشخص، عموما منجر به نارضایتی اهالی، عدم شفافیت، ناعدالتی، پیچیدگی محاسبات و بروز مشکلاتی از این قبیل می گردد. سامانه مدیر ابری ساختمان این امکان را به مدیر می دهد تا با روش های استاندارد و متنوع بتواند هزینه ها را بین واحد های ساختمان تحت مدیریت خود تسهیم و ثبت نماید. در این مقاله به بررسی انواع این روش ها می پردازیم:

انواع روش های تسهیم هزینه در سامانه مدیر ابری ساختمان

 1. مساوی بین واحد ها

  نظر به این که هزینه مورد نظر مربوط به چه کسانی بوده و مشمول کدام واحد ها می شود، با انتخاب این گزینه، مبلغ هزینه بین واحد های انتخابی به طور مساوی تقسیم می گردد.

مثال : بابت عیدی نگهبان

 • مبلغ کل هزینه : 10،000،000 ریال
 • تعداد واحد ها : 20 واحد
 • مبلغ پس از تسهیم برای هر واحد : ریال 500،000 = 20 / 10،000،000 ریال
 1. تعداد نفرات واحد ها

  با انتخاب این گزینه، مبلغ هزینه با توجه به تعداد نفرات ساکن در هر واحد محاسبه و تقسیم می گردد. بنابراین، ابتدا لازم است تعداد نفرات ساکن در هر واحد را در سیستم ثبت کنید.

مثال : بابت قبض آب ( پیش فرض: واحد های ساختمان دارای کنتور فرعی آب نمیباشند )

 • مبلغ کل هزینه : 10،000،000 ریال
 • تعداد واحد ها : 20 واحد
 • تعداد کل نفرات ساختمان : 50 نفر
 • مبلغ پس از تسهیم برای هر نفر : ریال 200،000 = 50 / 10،000،000 ریال
 • مقدار هزینه پس از تسهیم برای واحد 5 ( 3 نفر ) : 600،000 ریال

* برای آشنایی با روش تسهیم هزینه آب با کنتور فرعی کلیک کنید.

 1. متراژ واحد ها

  در صورت انتخاب این گزینه، مبلغ هزینه با توجه به متراژ هر واحد محاسبه می گردد. بنابراین، ابتدا باید متراژ هر واحد در سیستم ثبت گردد.

مثال : بابت قبض گاز ( پیش فرض: واحد های ساختمان دارای کنتور گاز مجزا نمی باشند )

 • مبلغ کل هزینه : 20،000،000 ریال
 • تعداد واحد ها : 20 واحد
 • متراژ مجمع واحد ها : 2000 متر مربع
 • مبلغ پس از تسهیم برای هر متر مربع : ریال 10،000 = 2000 / 20،000،000 ریال
 • مقدار هزینه پس از تسهیم برای واحد 5 ( 100 متر مربع ) : 1،000،000 ریال
 1. مبلغ دلخواه

  با انتخاب این گزینه، مدیر ساختمان می تواند مبلغی را به دلخواه برای هر واحد تعیین کند. بدیهی است که در این روش عملیات تسهیم توسط مدیر انجام می گیرد و سامانه مدیریت ابری ساختمان وظیفه کنترل برابری مجموع مقادیر با کل مبلغ هزینه را دارد.

 1. به نسبت شارژ پیش فرض

  با انتخاب این گزینه، مدیر ساختمان می تواند مبلغ هزینه را به نسبت شارژ دریافتی هر واحد تسهیم نماید. در این روش تسهیم چنانچه مبالغ شارژ پیش فرض واحد های ساختمان دارای الگوی محاسباتی نباشد ( بر اساس متراژ یا نفرات و یا … نباشد )، طبیعتا مبالغ هزینه هم باید بر اساس نسبت مبالغ شارژ محاسبه گردد. لذا سامانه مدیر ابری ساختمان با استفاده از روش تسهیم ” به نسبت شارژ پیش فرض” این امکان را برای مدیر ساختمان فراهم می نماید.

مثال : بابت حقوق نگهبان

 • مبلغ کل هزینه : 35،000،000 ریال
 • تعداد واحد ها : 20 واحد

( 10 واحد دارای شارژ پیش فرض 3،000،000 ریال و 10 واحد دیگر دارای شارژ پیش فرض 4،000،000 )

 • نسبت تسهیم واحد های دارای شارژ 3،000،000 ریالی : 0.043 = 70،000،000 ریال / 3،000،000 ریال
 • نسبت تسهیم واحد های دارای شارژ 4،000،000 ریالی : 0.057 = 70،000،000 ریال / 4،000،000 ریال
 • مقدار هزینه تسهیم شده برای واحد های با شارژ 3،000،000 ریالی  : 1،500،000 ریال =  0.043 * 35،000،000 ریال
 • مقدار هزینه تسهیم شده برای واحد های با شارژ 4،000،000 ریالی  : 2،000،000 ریال =  0.057 * 35،000،000 ریال