لوگو

سامانه مدیر ابری ساختمان، ابزاری است هوشمند جهت مدیریت فرآیند های مالی ساختمان شما

به کمک این سامانه، مدیر ساختمان قادر است انواع شارژ، هزینه، درآمد و … را برای ساختمان خود تعریف کرده و برای هر واحد به طور جداگانه محاسبه نماید.

داشبورد مدیریت قدرتمند و متنوع

داشبورد مدیریت سامانه مدیر ابری ساختمان امکان مشاهده اطلاعات ساختمان شما را با استفاده از المان های گرافیکی متنوع فراهم می سازد.

داشبورد مدیریت، مدیر ساختمان را قادر می سازد در کوتاه ترین زمان به اطلاعات واضح، جامع و هدف محور از ساختمان دسترسی داشته باشد.

تسهیم هزینه به روش های گوناگون

قابلیت تسهیم هزینه سامانه مدیر ابری ساختمان، این امکان را فراهم می کند تا تمام هزینه های ساختمان را با تنوع نامحدود ثبت و همچنین بتوان با الگوهای متنوع بین واحد های آن ساختمان تسهیم نماید.

محاسبه انواع شارژ

یکی از ویژگی های بارز سامانه مدیر ابری ساختمان، قابلیت مدیریت ثبت، محاسبه، تسهیم و اعلام شارژ هر یک از واحد های ساختمان است که با استفاده از الگو های متنوع مدیر ساختمان را قادر می سازد به بهترین شکل شارژ واحد ها را محاسبه، ثبت و اعلام نماید.

گزارش ساز قدرتمند

 گزارش ساز پویا مدیر ساختمان را قادر می سازد بر اساس نیاز و علایق خود مناسب ترین گزارشات را طراحی نمایند.

در سامانه مدیر ابری ساختمان هم گزارشات متنوع و جامع جهت استفاده کلیه کاربران طراحی و در اختیار قرار گرفته است.

تسهیم هزینه قبض آب

تسهیم هزینه قبض آب

یکی از قابلیت های شاخص سامانه مدیر ابری ساختمان، قابلیت تسهیم هزینه قبض آب ساختمان بر اساس میزان مصرف هر یک از واحد های آپارتمان می باشد، البته لازم به ذکر است این قابلیت برای ساختمان هایی که واحد های آن دارای کنتور فرعی می باشند قابل استفاده است.

تابلو اعلانات ساختمان

یکی از امکانات جذاب و کاربردی سامانه مدیر ابری ساختمان، تابلو اعلانات ساختمان است که به وسیله آن مدیر ساختمان می تواند کلیه اعلان ها، پیام ها و اطلاع رسانی های ساختمان را به اطلاع کاربران برساند.

تابلو اعلانات

تعرفه ها

 • سه ماهه
 • نرخ هر واحد

 • نرخ نوروزی

 • پشتیبانی آنلاین
 • سامانه اطلاع رسانی پیامکی
 • عودت وجه بعد سه ماه
 • آموزش سی دقیقه ای
 • سه ماهه
 • 12،000 تومان

 • 11،000 تومان

 • رایگان
 • بله
 • بله
 • شش ماهه
 • 24،000 تومان

 • 16،000 تومان

 • رایگان
 • بله
 • بله
 • یک ساله برنزی
 • 48،000 تومان

 • 24،000 تومان

 • رایگان
 • بله
 • بله
 • یک ساله نقره ای
 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • رایگان
 • تماس بگیرید
 • بله
 • بله
 • یک ساله طلایی
 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • رایگان
 • تماس بگیرید
 • بله
 • بله
 • سه ماهه
 • نرخ هر واحد

 • نرخ جشنواره

  (هرواحد)

 • پشتیبانی آنلاین
 • اطلاع رسانی پیامکی
 • عودت وجه سه ماهه
 • آموزش رایگان
 • سه ماهه
 • 12،0۰۰ تومان

 • 11،۰۰۰ تومان

  (هرواحد)

 • رایگان
 • بله
 • بله
 • شش ماهه
 • 24،۰۰۰ تومان

 • 16،۰۰۰ تومان

  (هرواحد)

 • رایگان
 • بله
 • بله
برنزی
 • یک ساله برنزی
 • 48،۰۰۰ تومان

 • 24،۰۰۰ تومان

  (هرواحد)

 • رایگان
 • بله
 • بله
نقره ای
 • یک ساله نقره ای
 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

  (هرواحد)

 • رایگان
 • تماس بگیرید
 • بله
 • بله
طلایی
 • یک ساله طلایی
 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

  (هرواحد)

 • رایگان
 • تماس بگیرید
 • بله
 • بله
 • سه ماهه
 • نرخ هر واحد

 • نرخ جشنواره

 • پشتیبانی آنلاین
 • سامانه اطلاع رسانی
 • عودت وجه سه ماهه
 • آموزش رایگان
 • سه ماهه
 • 12،0۰۰ تومان

 • 11،۰۰۰ تومان

 • رایگان
 • بله
 • بله
 • شش ماهه
 • 24،۰۰۰ تومان

 • 16،۰۰۰ تومان

 • رایگان
 • بله
 • بله
برنزی
 • یک ساله برنزی
 • 48،۰۰۰ تومان

 • 24،۰۰۰ تومان

 • رایگان
 • بله
 • بله
نقره ای
 • یک ساله نقره ای
 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • رایگان
 • تماس بگیرید
 • بله
 • بله
طلایی
 • یک ساله طلایی
 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • رایگان
 • تماس بگیرید
 • بله
 • بله
 • سه ماهه
 • نرخ هر واحد :

  12،0۰۰ تومان

 • نرخ جشنواره هر واحد : 11،۰۰۰ تومان

 • پشتیبانی آنلاین : رایگان
 • سامانه اطلاع رسانی : –
 • عودت وجه سه ماهه : بله
 • آموزش رایگان : بله
 • شش ماهه
 • نرخ هر واحد :

  24،۰۰۰ تومان

 • نرخ جشنواره هر واحد : 16،۰۰۰ تومان

 • پشتیبانی آنلاین : رایگان
 • سامانه اطلاع رسانی : –
 • عودت وجه سه ماهه : بله
 • آموزش رایگان : بله
برنزی
 • یک ساله برنزی
 • نرخ هر واحد :

  48،۰۰۰ تومان

 • نرخ جشنواره هر واحد : 24،۰۰۰ تومان

 • پشتیبانی آنلاین : رایگان
 • سامانه اطلاع رسانی : –
 • عودت وجه ماهه : بله
 • آموزش رایگان : بله
نقره ای
 • یک ساله نقره ای
 • نرخ هر واحد : تماس بگیرید

 • نرخ جشنواره هر واحد : تماس بگیرید

 • پشتیبانی آنلاین : رایگان
 • سامانه اطلاع رسانی : تماس بگیرید
 • عودت وجه سه ماهه : بله
 • آموزش رایگان : بله
طلایی
 • یک ساله طلایی
 • نرخ هر واحد : تماس بگیرید

 • نرخ جشنواره هر واحد : تماس بگیرید

 • پشتیبانی آنلاین : رایگان
 • سامانه اطلاع رسانی : تماس بگیرید
 • عودت وجه سه ماهه : بله
 • آموزش رایگان : بله

دریافت نرم افزار